Проектиране и анализ на компютърни алгоритми
(изборен курс към ФМИ, СУ, зимен семестър, 2001/2002 г.)

За същия курс воден през 2003/04 виж тук

Учебна програма:
     html file    rtf file

Преподавателски екип:

     Преслав Наков -
     Панайот Добриков -
     Светлин Наков -

Записани студенти:
     xls file

Лекции:
     вторник: 19-21, зала 325
     четвъртък: 7-9, зала 325

Упражнения:
     сряда: 19-21, зали 321/322

Формиране на крайната оценка
     По време на семестъра ще бъдат проведени 3 теста. Получилите поне 3,00 средно от трите тста се освобождават от устен изпит и получават като крайна оценка тази от тестовете. Останалите се явяват на устен изпит, като точките от тестовете формират 50% от крайната оценка. Освободените имат право да се явят на устен изпит и да си повишат оценката, ако постигнатото на тестовете не ги удовлетворява. Писмен изпит няма да има.
     Изпращането на грешки/препоръки/забележки по лекциите може да доведе до повишаване на крайната оценка с до две единици (в зависимост от количеството и важността им).
     Други критерии за повишаване на крайната оценка ще бъдат уточнени допълнително.

Изпити:
     Изпитът представлява тест + препитване, като 50% от оценката се формира от направените 3 теста през семестъра. Всички които не са освободени поради добро представяне на тестовете, трябва да се явят на изпита. Оценката на всички студенти, които липсват в списъка (както и тези неявявали се на контролни) е /слаб/ 2.00 и участва с тежест 50% във формирането на крайната оценка. Поправителна сесия няма да има. Който не успее по някаква причина да си вземе изпита по ПрАнКА, може да го отпише.

Книгата, на която са базирани лекциите:
    
     Programming = ++Algorithms;      Програмиране = ++Алгоритми;
Преслав Наков, Панайот Добриков,
TopTeam Co., 2003, 696 страници
ISBN 954-8905-06-X

Лекции и материали за подготовка:
     1. Оценка на сложност на алгоритми -   zip file
     2. Прости числа -   zip file
     3. Мерсенови и съвършени числа -   zip file
     4. Структури от данни (променен) -   zip file
     Допълнителен материал от Васил Карпачев: Пирамида -   zip file
     5. Сортиране -   zip file
     6. Намиране на к-тия по големина елемент -   zip file
     7. Търсене -   zip file
     8. Хеш таблици -   zip file
     9. Графи -   zip file
     10. Разделяй и владей -   zip file
     11. Мажорант -   zip file
     12. Потоци -   zip file
     13. Динамично оптимиране -   zip file
     14. Динамично оптимиране - част 2 -   zip file
     15. Динамично оптимиране - част 3 -   zip file
     16. Алчни алгоритми -   zip file
     17. Търсене с връщане назад и NP-пълни задачи -   zip file
     18. Алгоритми за компресиране -   zip file

Форум:
     Форумът на PrAnKA

Тестове и резултати:
     Всички тестове са задължителни и формират крайната оценка!

Входен тест - 30 октомври 2001
отговори zip file
резултати xls file
оценяване rtf file

Тест 1 - 20 ноември 2001
отговори група 1 група 2 група 3
резултати xls file
оценяване rtf file

Тест 2 - 18 декември 2001
отговори група 1 група 2
резултати xls file
оценяване rtf file

Тест 3 - 15 януари 2002
отговори група 1 група 2
резултати xls file
оценяване rtf file


© 2001-2002 by Preslav Nakov, Svetlin Nakov, Panayot Dobrikov

Project hosted at SourceForge Logo