No. Име Фак. Номер Специалност Курс Проект
1 Ростислав Юриев Кандиларов 8802 Физика 1 A 6
2 Даниела Донева Донева 8820 Физика 1 B 5
3 Николай Милчев Младенов 21483 Информатика 5 A 7
4 Цачо Юлианов Рабчев 30322 Приложна математика 5 B 1
5 Марин Мирославов Маринов 30498 Приложна математика 4 A 2
6 Димитър Костадинов Петрунов 30757 Приложна математика 2 B 2
7 Боряна Славова Тодорова 42398 Информатика 2 A 3
8 Гергана Здравелинова Георгиева 42740 Информатика 5 B 3
9 Преслав Георгиев Менакиев 42852 Информатика 4 A 4
10 Бенямин Максимов Чучуланов 42875 Информатика 4 B 4
11 Николай Тимофеев Давиденков 42939 Информатика 4 A 5
12 Венелин Любенов Митов 42962 Информатика 4 B 5
13 Петър Илиев Пенчев 42985 Информатика 3 A 6
14 Владимир Петров Великов 43084 Информатика 3 B 6
15 Александър Недев Леков 43099 Информатика 3 A 7
16 Иван Желязков Николов 43116 Информатика 3 B 7
17 Стефан Досев Добрев 43118 Информатика 3 A 8
18 Тихомир Руменов Тотев 43123 Информатика 3 B 8
19 Любомира Стоянова Попова 43134 Информатика 3 A 1
20 Асен Пламенов Шейтанов 43166 Информатика 3 B 1
21 Иванка Георгиева Георгиева 43196 Информатика 3 A 2
22 Симеон Йорданов Попов 43201 Информатика 3 B 2
23 Петя Олегова Богева 43203 Информатика 2 A 3
24 Христо Георгиев Стоянов 43213 Информатика 3 B 3
25 Мирослав Веселинов Късовски 43226 Информатика 3 A 4
26 Цветелина Жорова Евстатиева 43230 Информатика 3 B 4
27 Георги Кръстев Донев 43244 Информатика 3 A 5
28 Петко Петков Чолаков 43246 Информатика 3 B 5
29 Михаил Митков Стойнов 43263 Информатика 3 A 6
30 Атанас Димитров Бакалов 43266 Информатика 3 B 6
31 Илия Георгиев Трендафилов 43327 Информатика 2 A 7
32 Веселин Миленов Райчев 43331 Информатика 2 B 7
33 Атанас Петков Петков 43336 Информатика 2 A 8
34 Мануел Димитров Манолов 43372 Информатика 2 B 8
35 Ангел Веселинов Груев 43380 Информатика 2 A 1
36 Александър Евгениев Илиев 43381 Информатика 2 B 1
37 Елена Ангелова Стефанова 43387 Информатика 2 A 2
38 Стефан Володев Вътев 43396 Информатика 2 B 2
39 Първан Кирилов Гьошев 43409 Информатика 2 A 3
40 Мария Панчева Ангелова 43418 Информатика 2 B 3
41 Данаил Иванов Делчев 43444 Информатика 2 A 4
42 Таня Донкова Стоянова 43461 Информатика 2 B 4
43 Милен Митков Чечев 43474 Информатика 2 A 5
44 Георги Владимиров Пенчев 43475 Информатика 2 A 8
45 Венелин Красимиров Горнишки 43485 Информатика 2 B 5
46 Петранка Василева Петрова 43490 Информатика 2 A 6
47 Христо Владимиров Томов 43502 Информатика 2 B 6
48 Деян Георгиев Варчев 43534 Информатика 1 A 7
49 Михаил Волен Муков 43535 Информатика 1 B 7
50 Славомир Валериев Къслев 43536 Информатика 1 A 8
51 Стефан Иванов Ташев 43575 Информатика 1 B 8
52 Христо Атанасов Иванов 43591 Информатика 1 A 1
53 Александър Пламенов Димитров 43596 Информатика 1 B 1
54 Николай Чавдаров Бачийски 43600 Информатика 1 A 2
55 Евгени Стефанов Каралъмов 43601 Информатика 1 B 2
56 Милан Евлогиев Русев 43651 Информатика 1 A 3
57 Георги Христов Къдрев 43658 Информатика 1 B 3
58 Цветелина Стефанова Костова 43667 Информатика 1 A 4
59 Тодор Василев Тодоров 43668 Информатика 1 B 4
60 Ивайло Пенков Рисков 43706 Информатика 1 A 5
61 Александър Петров Стоянов 43711 Информатика 2 B 7
62 Светозар Йорданов Стоянов 43730 Информатика 2 B 6