Форма за предаване на проекти по Пранка 2

  • Проекта съдържа: пълен компилируем сорс код, проектен файл или скрипт за компилиране и документация по шаблон.
  • Не изпращайте проекти по e-mail, те няма да бъдат проверявани.

Име:
Факултетен номер:
Курс:
e-mail:
Проект:
Използван компилатор:
Проект (.zip|.raz|.gz|.ace):
Коментар: