ПРАНКА - ПРоектиране и АНализ на Компютърни Алгоритми

(изборен курс към ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски")


Изберете курса който Ви интересува:Курсовете на ПРАНКА се водят по следните книги:

Програмиране = ++Алгоритми
Преслав Наков, Панайот Добриков
TopTeam Co., 2003, ISBN 954-8905-06-X

Introduction to Algorithms, Second Edition
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson
Ronald L. Rivest, Clifford Stein

MIT Press; 2nd edition; ISBN: 0262032937

Algorithms on Strings, Trees, and Sequences:
Computer Science and Computational Biology

Dan Gusfield
Cambridge University Press; 1st edition; ISBN: 0521585198
За електронен вариант на някои от учебните материали виж съответния сайт на курс.